10 effektiva sätt att öka konvertering för din e-handel

E-handel
10 juli 2023
163
961
Image

Hur ökar jag konvertering för min e-handel?

Att öka konverteringen för din e-handel är inte bara en viktig målsättning, det är avgörande för att maximera din försäljning och lönsamhet. När konkurrensen på den digitala marknaden blir allt intensivare behöver du strategier och verktyg för att skilja dig från mängden och göra din e-handelswebbplats till en framgångsrik försäljningskanal. I detta omfattande inlägg kommer vi att utforska 10 effektiva och beprövade sätt att optimera din e-handelswebbplats för att locka och konvertera fler besökare till nöjda kunder.

1. Optimera webbplatsens användarupplevelse (UX):

En optimal användarupplevelse (UX) är avgörande för att öka konverteringen för e-handelssajter. När dina besökare enkelt kan navigera på din webbplats, hitta produkter, och slutföra köp utan hinder, ökar chansen att de konverterar till betalande kunder. En förbättrad UX innebär snabbare sidhastigheter, enkel och tydlig navigering, mobilvänlighet och en sömlös kassaprocess. Genom att erbjuda en bekväm och tillfredsställande upplevelse för dina kunder, skapar du förtroende och ökar sannolikheten att de återvänder för framtida köp. Dessutom kan en positiv UX även leda till att dina kunder rekommenderar din e-handelssajt till andra, vilket kan öka din kundbas och konverteringar ytterligare.

 • Skapa en enkel och intuitiv navigering
 • Använd responsiv design för en smidig upplevelse på alla enheter
 • Förbättra sidhastigheten för att undvika avhopp

2. Implementera tydliga call-to-action (CTA) knappar:

Att implementera tydliga call-to-action (CTA)-knappar är en kritisk faktor för att öka konverteringen på din webbplats. Genom att använda väl synliga och engagerande CTA-knappar, som "Köp nu," "Lägg till i varukorgen," eller "Registrera dig," styr du dina besökares handlingar och uppmuntrar dem att ta önskade steg.

Tydliga CTA-knappar vägleder dina besökare genom köpprocessen och gör det enkelt för dem att agera. Det kan öka chansen att de slutför önskade åtgärder, som att göra en onlineköp eller registrera sig för din tjänst.

Dessutom hjälper välplacerade och attraktiva CTA-knappar till att skapa en strukturerad och användarvänlig webbplats. Genom att använda kontrasterande färger och överväga placeringen på sidan kan du ytterligare öka synligheten och locka uppmärksamhet till dina CTA-knappar.

En effektiv CTA-strategi är avgörande för att guida dina besökare mot önskade handlingar och öka konverteringen. Det är ett kraftfullt verktyg för att omsätta besökare till kunder och driva affärsframgång online.

 • Använd lockande och handlingsinriktade texter på CTA-knapparna
 • Placera CTA-knappar strategiskt för att synas tydligt

3. Optimerad produktbeskrivningar:

Optimerade produktbeskrivningar är avgörande för att öka konverteringen på din e-handelswebbplats. De ger tydlig information, förbättrar sökbarheten, ökar förtroendet, och hjälper kunder att fatta snabba beslut. Investera tid i välformulerade produktbeskrivningar och inkludera nyckelord för att attrahera organisk trafik från sökmotorer. Det är en lönsam strategi för att öka din webbplats konvertering och locka fler nöjda kunder.

 • Använd fördelar och funktioner som säljargument
 • Använd övertygande och lockande språk
 • Inkludera eventuella recensioner eller betyg

4. Engagerande produktbilder:

Engagerande produktbilder är avgörande för att öka konverteringen på din e-handelswebbplats. När kunder inte kan se eller röra vid produkterna personligen, är högkvalitativa och detaljerade bilder deras främsta sätt att bedöma produkterna.

Se till att inkludera flera bilder från olika vinklar, inklusive närbilder på viktiga detaljer. Använd högupplösta bilder och överväg att implementera zoomfunktioner och bildspel för att förbättra användarupplevelsen ytterligare. Genom att investera i engagerande produktbilder kan du öka konverteringen och övertyga fler besökare att bli betalande kunder.

 • Visa produkterna från olika vinklar och zoomalternativ
 • Använd professionella och högkvalitativa bilder
 • Lägg till produktvideor för att förbättra konverteringsgraden

5. Implementera en sökfunktion:

Att implementera en sökfunktion på din e-handelswebbplats är ett kraftfullt verktyg för att öka konverteringen. För att maximera fördelarna med en sökfunktion bör den vara snabb, robust och inkludera filteralternativ. Det är också viktigt att kontinuerligt övervaka och förbättra sökfunktionen baserat på användardata och feedback för att optimera konverteringen på din e-handelswebbplats.

 • Lägg till en tydlig sökruta för att underlätta för besökare att hitta det de söker
 • Erbjud filtreringsalternativ för att förbättra precisionen i sökresultaten

6. Erbjud olika betalningsalternativ:

Att erbjuda olika betalningsalternativ är en viktig strategi för att öka konverteringen på din e-handelswebbplats. Olika betalningsalternativ kan vara avgörande för att maximera din konvertering och öka försäljningen på din e-handelswebbplats. Det ger kunderna bekvämlighet och valmöjligheter, vilket ökar sannolikheten att de slutför sina köp.

 • Integrera olika säkra och pålitliga betalningsgateways
 • Erbjud gästkassaalternativ för att minimera friktionen vid betalningen

7. Optimerad kassaflöde:

optimerat kassaflöde i e-handel inte bara viktigt för att säkerställa smidiga transaktioner utan också för att bygga förtroende hos kunderna och maximera konverteringarna. Det är en central komponent för att driva en framgångsrik e-handelsverksamhet och säkerställa att kunderna återvänder för mer.

 • Förenkla och korta ner kassaprocessen för snabbare köp
 • Erbjud möjligheten att spara betalningsinformation för smidiga återkommande köp

8. Utvärdera och förbättra fraktalternativ:

Fraktalternativen är en avgörande komponent för konvertering inom e-handel. Genom att erbjuda valmöjlighet, transparens och effektiv returhantering kan du skapa en positiv köpupplevelse för dina kunder och öka chansen att de återvänder för mer. Detta leder till ökad konvertering och lojalitet.

 • Erbjud olika fraktalternativ för att möta kundernas behov
 • Ge tydlig information om leveranstider och kostnader

9. Implementera sociala bevis:

Sociala bevis kan vara en kraftfull katalysator för att öka konverteringen på din e-handelswebbplats. Det bygger förtroende, minskar tvekan och bekräftar beslut, vilket resulterar i fler nöjda kunder och ökad försäljning.

 • Visa produktrecensioner, betyg eller testimonials från nöjda kunder
 • Synliggör antalet sålda produkter eller antalet besökare som har köpt

10. Analysera och optimera:

För att förbättra konverteringen på din e-handel är det avgörande att kontinuerligt analysera och optimera olika aspekter av din online-närvaro. Kontinuerlig analys och optimering en oumbärlig del av att driva en framgångsrik e-handelsverksamhet. Genom att förstå dina kunders beteende och behov kan du göra förbättringar som leder till ökad konvertering och långsiktig tillväxt.

 • Använd webbanalysverktyg för att få insikt om besökarnas beteende
 • Identifiera flaskhalsar och områden som kan förbättras
 • Testa olika element, layouter eller erbjudanden med A/B-testning
Att optimera din e-handelswebbplats handlar inte bara om att öka konverteringar, det handlar om att skapa en sömlös och underbar shoppingupplevelse som omvandlar besökare till lojala kunder.

På Medja är vi specialiserade på att hjälpa e-handelsföretag att öka sina konverteringar och uppnå framgång online. Vi förstår vikten av att skapa en sömlös köpupplevelse för dina kunder och arbetar med att optimera webbplatsens användarupplevelse för att maximera konverteringarna.

Genom att analysera och förstå din målgrupp och deras beteendemönster på webbplatsen kan vi implementera strategier som leder till högre konverteringsgrad. Vi optimerar webbplatsens design och layout för att skapa en estetiskt tilltalande och användarvänlig miljö.

Vi använder oss av kraftfulla verktyg och tekniker för att övervaka och analysera webbplatsens prestanda, inklusive sidhastighet och användarbeteende. Genom att identifiera flaskhalsar och områden med potential för förbättring kan vi vidta åtgärder för att öka konverteringarna.

Vi arbetar också med att optimera produktbeskrivningar och bilder för att maximera lockelsen hos dina produkter. Genom att kommunicera fördelarna och unika egenskaperna hos varje produkt på ett övertygande sätt kan vi skapa en stark köpincitament för dina kunder.

Utöver det tekniska arbetar vi även med att förstå och anpassa oss efter dina specifika affärsmål och målgruppens behov. Genom att skapa skräddarsydda marknadsföringsstrategier och kampanjer kan vi öka synligheten och attrahera rätt målgrupp till din e-handelswebbplats.

Vårt mål är att hjälpa dig att maximera dina konverteringar och uppnå långsiktig framgång på den konkurrensutsatta e-handelsmarknaden. Genom att kombinera vår expertis inom webbutveckling, användarupplevelse och marknadsföring kan vi leverera skräddarsydda lösningar som passar dina unika behov och bidrar till din framgång online.

Vad är konvertering för e-handel?

Konvertering för e-handel avser när en besökare på en e-handelswebbplats utför en önskad handling, vanligtvis att genomföra ett köp. Det kan också inkludera andra önskade handlingar som att skapa ett konto, prenumerera på nyhetsbrev eller lägga till en produkt i varukorgen.

Konvertering är ett viktigt mått för e-handelsföretag eftersom det indikerar att besökaren har gått från att vara en potentiell kund till att bli en aktiv kund. Genom att öka konverteringen kan företag öka sina försäljningsintäkter och lönsamhet.

För att mäta konvertering används en konverteringsfrekvens, som visar andelen besökare som genomför den önskade handlingen i förhållande till det totala antalet besökare på webbplatsen. Till exempel, om 100 besökare besöker en e-handelswebbplats och 10 av dem genomför ett köp, är konverteringsfrekvensen 10%.

Fördelar med att jobba med konvertering

 • Ökad försäljning: Genom att optimera konverteringarna på din webbplats kan du öka antalet avslutade köp och därigenom öka din försäljning.
 • Förbättrad lönsamhet: Genom att öka konverteringen kan du maximera avkastningen på dina marknadsföringsinsatser och förbättra din lönsamhet.
 • Bättre kundupplevelse: Genom att optimera konverteringsprocessen kan du skapa en smidig och användarvänlig köpupplevelse för dina kunder, vilket kan leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet.
 • Effektivare marknadsföring: Genom att fokusera på konverteringar kan du rikta din marknadsföring mer effektivt mot de målgrupper och kanaler som ger bäst resultat och konverteringar.
 • Mätbarhet och analys: Genom att arbeta med konverteringar kan du mäta och analysera resultatet av dina marknadsföringsinsatser och kontinuerligt optimera för att förbättra resultatet.
 • Konkurrensfördel: Genom att ha en effektiv konverteringsstrategi kan du skapa en konkurrensfördel genom att erbjuda en överlägsen köpupplevelse och attrahera fler kunder än dina konkurrenter.

Nackdelar med att jobba med konvertering

 • Komplexitet: Att optimera konverteringar kan vara en komplex process som kräver noggrann analys, testning och kontinuerlig optimering.
 • Tidskrävande: Att arbeta med konverteringar tar tid och resurser, särskilt om du behöver göra stora förändringar på din webbplats eller genomföra omfattande tester.
 • Kostnad: Att implementera konverteringsoptimering kan innebära kostnader för att anlita experter eller investera i verktyg och teknik som krävs för att genomföra förbättringar.
 • Osäkerhet: Trots ansträngningar kan det finnas en osäkerhet om vilka åtgärder som kommer att ge bäst resultat och om de förväntade konverteringsförbättringarna kommer att uppnås.
 • Behov av kontinuerlig optimering: Konverteringsoptimering är en pågående process som kräver kontinuerlig uppföljning, testning och optimering för att behålla och förbättra resultatet.
 • Beroende av externa faktorer: Konverteringar kan påverkas av externa faktorer som marknadsföringskampanjer, konkurrens och ekonomiska trender, vilket kan göra det svårt att kontrollera och förutsäga resultaten.

Sammanfattning

Genom att tillämpa dessa 10 effektiva strategier kan du öka konverteringen för din e-handel och maximera dina resultat. Varje punkt fokuserar på att förbättra användarupplevelsen, optimera produktinformation, underlätta betalningsprocessen och dra nytta av sociala bevis. Kom ihåg att testa och analysera resultaten för att kontinuerligt förbättra och anpassa din e-handelsstrategi. Genom att investera tid och resurser i att optimera din e-handel kommer du att kunna skapa en mer framgångsrik och lönsam verksamhet online.


12 min lästid
Avatar
Skriven av
Tim Karlsson
Tack för infon! 163

Lär dig mer!

Kunskapsbanken
Top